Wskazania

Nasze działania terapeutyczne i edukacyjne są odpowiedzią na indywidualne potrzeby i wymagania dzieci i młodzieży. Oto najczęściej pojawiające się problemy, które udaje się skutecznie rozwiązywać dzięki terapii pedagogicznej i innych form oddziaływania:
problemy szkolne
Niepowodzenia szkolne

problem z nieśmiałością
Nieśmiałość

zaburzenia czytania i pisania
Problemy z czytaniem i pisaniem
problemy z samooceną
Niska samoocena

problemy ze stresem w szkole
Stres szkolny

problemy dyslektyczne
Dysleksja

zaburzenia pamięci
Problemy z pamięcią

zaburzenia logicznego myślenia
Problemy z logicznym myśleniem
zaburzenia czytania ze zrozumieniem
Problemy z czytaniem ze zrozumieniem
planowanie
Problemy z planowaniem

problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową
Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

terapeutica.