image

Formuła zajęć

Zajęcia łączą wszystkie zalety i możliwości terapii pedagogicznej z formą pracy charakterystyczną dla tutoringu. Dokładne poznanie ucznia pozwala określić jego mocne i słabe strony. Podczas gdy tutoring koncentruje się na wydobyciu i możliwie pełnym wykorzystaniu potencjału dziecka (jego szczególnych umiejętności, predyspozycji, zdolności i zainteresowań), terapia pedagogiczna pozwala zniwelować jego słabsze strony i wszelkie deficyty.

Połączenie tych dwóch form oddziaływania na rozwój dziecka powoduje zmaksymalizowanie skuteczności każdej z nich z osobna, a to pozwala osiągnąć zdecydowanie lepsze rezultaty niż zastosowanie tych metod oddzielnie.
Planując przebieg zajęć uwzględniamy jednocześnie założenia terapii pedagogicznej oraz tutoringu. Czas spotkania to 60 min. Przewidywana ilość spotkań określana jest indywidualnie i zależy od konkretnych potrzeb i wymagań dziecka.
icon
1. Poznanie i diagnoza

Procesowi rozpoznawania określonych potrzeb, możliwości i predyspozycji dziecka towarzyszy diagnoza pedagogiczna określająca wszelkie deficyty wymagające oddziaływania terapeutycznego.

icon
2. Określenie planu

Cele oddziaływania terapeutycznego w ramach terapii pedagogicznej zostają poszerzone o cele wynikające z założeń i potrzeb tutoringu. Plan przewiduje kompleksową realizację wszystkich założeń.

icon
3. Realizacja

W ramach pojedynczych spotkań realizowane są założenia terapii pedagogicznej oraz tutoringu. Uzupełniające się formy pracy pozwalają w dużym stopniu osiągnąć zakładane cele.

icon
4. Podsumowanie

Zakładane cele tutoringu oraz planu terapii pedagogicznej zestawiane są z osiągniętymi wynikami, co pozwala przeanalizować stopień ich realizacji i sformułować odpowiednie wnioski.

image
Terapia Pedagogiczna

& Elementy Tutoringu

Nasza autorska formuła edukacyjna i łącząca tutoring z terapią pedagogiczną to kompleksowa i skuteczna metoda oddziaływania na wszystkie sfery rozwoju dzieci i młodzieży. Możliwość wykorzystania wszelkich, dostępnych środków i narzędzi terapeutycznych w połączeniu z efektywnymi technikami nauczania i rozwijania kompetencji społecznych, pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty na płaszczyźnie wspierania całościowego rozwoju intelektualnego, osobowościowego i interpersonalnego ucznia.

Ceny i pakiety treningowe

Czas trwania zajęć to 60 minut. Cena pojedynczego spotkania wynosi 100zł. Zalecana ilość spotkań ustalana jest indywidualnie podczas opracowywania planu działań edukacyjno-terapeutycznych. Każdy cykl spotkań jest precyzyjnie dostosowywany do określonych potrzeb i wymagań dziecka.
image
95
/ zajęcia
Pojedyncza sesja
Cena za pojedyncze spotkanie w przypadku wykupienia pakietu 10 zajęć.

Cena pakietu to 950 zł. Czes realizacji pakietu - około 2 miesięcy.
image
90
/ zajęcia
Pakiet 10 sesji
Cena za pojedyncze spotkanie w przypadku wykupienia pakietu 20 zajęć.

Cena pakietu to 1800 zł. Czes realizacji pakietu - semestr.
image
85
/ zajęcia
Pakiet 20 sesji
Cena za pojedyncze spotkanie w przypadku wykupienia pakietu 40 zajęć.

Cena pakietu to 3400 zł. Czes realizacji pakietu - rok szkolny.

*Zasady kożystania z pakietów terapeutycznych znajdują się w regulaminie.