Terapeutica to gabinet oferujący szeroki wachlarz działań terapeutycznych skupiających się na problemach z pamięcią, koncentracją uwagi, oraz innymi zaburzeniami funkcji poznawczych dotykającymi głównie osoby starsze oraz dorosłych. Terapia prowadzona jest w formie indywidualnych, systematycznych zajęć prowadzonych w miłej, pozytywnej i życzliwej atmosferze, sprzyjającej rozwiązywaniu określonych problemów.

Proponujemy również nowoczesną terapię pedagogiczną adresowaną do dzieci i młodzieży, zmagających się z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi.

Wskazania

Podejmowane przez nas działania terapeutyczne są bezpośrednią odpowiedzią na indywidualne potrzeby i określone wymagania naszych Klientów. Oto najczęściej pojawiające się problemy, które, w znacznym stopniu, udaje się zminimalizować dzięki terapii funkcji poznawczych oraz innym formom oddziaływania:
zaburzenia koncentracji
Problemy z koncentracją uwagi
zaburzenia pamięci
Problemy z pamięcią

zaburzenia logicznego myślenia
Problemy z logicznym myśleniem
funkcje wykonawcze
Problemy z funkcjami wykonawczymi
zaburzenia czytania ze zrozumieniem
Problemy z efektywnym czytaniem
planowanie
Problemy z planowaniem

problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową
Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową
Zaburzenia postrzegania

terapeutica.