Wskazania

Podejmowane przez nas działania terapeutyczne są odpowiedzią na indywidualne potrzeby i określone wymagania naszych Klientów. Oto najczęściej pojawiające się problemy, które, w znacznym stopniu, udaje się niwelować dzięki terapii funkcji poznawczych oraz innym formom oddziaływania:
zaburzenia koncentracji
Problemy z koncentracją uwagi
zaburzenia pamięci
Problemy z pamięcią

zaburzenia logicznego myślenia
Problemy z logicznym myśleniem
funkcje wykonawcze
Problemy z funkcjami wykonawczymi
zaburzenia czytania ze zrozumieniem
Problemy z efektywnym czytaniem
planowanie
Problemy z planowaniem

problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową
Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową
Zaburzenia postrzegania

terapeutica.