W ramach kompleksowej terapii pedagogicznej łączymy elementy terapii nowoczesnej i tradycyjnej w jedną, urozmaiconą formułę terapeutyczną. W zależności od określonych potrzeb edukacyjnych i bieżącej dyspozycji dziecka, sięgamy po narzędzia i pomoce terapeutyczne, które dzięki różnorodności form, środków i metod oddziaływania, umożliwiają jego precyzyjne ukierunkowanie. Taka formuła jest najatrakcyjniejsza dla dzieci, co bezpośrednio przekłada się na efektywność i skuteczność działań terapeutycznych.
Nowoczesne i tradycyjne

Pomoce terapeutyczne

W terapii kompleksowej wykorzystywane są zarówno pomoce tradycyjne (karty pracy, edukacyjne gry planszowe i karciane, układanki, etc.) jak i nowoczesne (komputerowe gry i programy terapeutyczne, odpowiednio dobrane gry logiczne, zręcznościowe i edukacyjne).

W zależności od określonych potrzeb wynikających z bieżącej dyspozycji dziecka oraz realizacji planu terapii pedagogicznej, pomoce te są odpowiednio zestawiane, aby mogły się uzupełniać i podnosić swoją skuteczność.
oferta kompleksowej terapii
Standardowy

Przebieg terapii pedagogicznej

Pojedyncza sesja terapeutyczna trwa 50 min. Przewidywana ilość sesji w cyklu terapeutycznym ustalana jest podczas opracowywania indywidualnego planu terapii. Zajęcia odbywają się w gabinecie terapii pedagogicznej wyposażonym w stanowisko komputerowe z dużym monitorem oraz wszelkimi, niezbędnymi pomocami terapeutycznymi. Część terapii odbywa się w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem kart pracy, edukacyjnych gier planszowych i karcianych, układanek, itp., pozostała część to zajęcia w oparciu o metody i techniki komputerowe.
diagnoza
1. Diagnoza pedagogiczna

Terapię rozpoczyna wnikliwe badanie pedagogiczne, pozwalające stworzyć indywidualny plan terapii. Badanie określa mocne i słabsze strony dziecka i prowadzi do określenia konkretnych potrzeb edukacyjnych.

ustalenie celów
2. Plan terapii

Na podstawie diagnozy ustalane są określone cele działań terapeutycznych. Plan terapii opiera się na wykorzystaniu precyzyjnie dobranych pomocy i narzędzi terapeutycznych oraz uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka.

cykl sesji terapeutycznych
3. Cykl sesji terapeutycznych

W ramach cyklu sesji terapeutycznych realizowany jest indywidualny plan terapii, będący odpowiedzią na określone potrzeby edukacyjnych dziecka. Plan ten może być modyfikowany na bieżąco, jeśli zaistnieją ku temu określone powody.

Podsumowanie wyników
4. Analiza wyników

W trakcie cyklu sesji treningowych dokonywane są analizy i kontrole wyników, pozwalające modyfikować na bieżąco plan terapii. Na koniec cyklu, przeprowadzane są testy końcowe pozwalające określić osiągnięte rezultaty.

Ceny i pakiety terapeutyczne

Czas trwania pojedynczej sesji terapeutycznej to 50 min.
Koszt jednej sesji wynosi 90zł.
Proponujemy również atrakcyjne cenowo pakiety zajęć terapeutycznych:
85
/ sesję
Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną w przypadku wykupienia pakietu 10 treningów.

Cena pakietu to 850 zł. Czes realizacji pakietu - około 2 miesięcy.
80
/ sesję
Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną w przypadku wykupienia pakietu 20 treningów.

Cena pakietu to 1600 zł. Czes realizacji pakietu - semestr.
75
/ sesję
Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną w przypadku wykupienia pakietu 40 treningów.

Cena pakietu to 3000 zł. Czes realizacji pakietu - rok szkolny.
*Zasady kożystania z pakietów znajdują się w regulaminie.