Profilaktyka zaburzeń funkcji poznawczych adresowana jest do osób zagrożonych pojawieniem się określonych deficytów w sferze tychże funkcji (ze względu na wiek, wpływ czynników zewnętrznych, określone schorzenia neurologiczne i inne niedomagania) lub też chcących przeciwdziałać ewentualnym problemom z koncentracją uwagi, pamięcią, koordynacją wzrokowo-ruchową oraz wszelkimi funkcjami wykonawczymi. Regularne treningi funkcji poznawczych pozwalają utrzymywać sprawność tych funkcji możliwie jak najdłużej oraz wpływać na ich jakość.

Szerokie spektrum oddziaływań, wykorzystywane w ramach prowadzonych treningów terapeutycznych, pozwala na stymulowanie wszystkich obszarów funkcji poznawczych i utrzymywanie ich na odpowiednim poziomie. Specjalistyczne programy terapeutyczne identyfikują wszelkie, ewentualne niedomagania i ukierunkowują określone ćwiczenia celem wyrównania sprawności funkcji poznawczych w danym obszarze.

Sposób i intensywność prowadzenia terapii w zakresie profilaktyki zaburzeń funkcji poznawczych, podyktowane są określonymi potrzebami dostosowanymi do bieżących możliwości i ewentualnych deficytów zagrażających pacjentowi.
Pojedyncza sesja terapeutyczna trwa 40 min. Przewidywana ilość sesji w cyklu profilaktycznym ustalana jest podczas opracowywania indywidualnego planu terapii. Regularne zajęcia odbywają się w gabinecie terapeutycznym wyposażonym w nowoczesne stanowisko komputerowe oraz wszelkie, niezbędne pomoce terapeutyczne. W określonych przypadkach możliwy jest także dojazd do pacjenta.
diagnoza
1. Diagnoza

Terapię rozpoczynają testy, pozwalające określić ewentualne deficyty w sferze funkcji poznawczych. Diagnoza i wywiad terapeutyczny są podstawą do stworzenia indywidualnego planu terapii.

opracowanie planu terapii
2. Plan terapii

Terapeuta opracowuje indywidualny plan terapii, którego celem jest utrzymanie w możliwie najlepszej dyspozycji i przez najdłuższy czas wszelkich funkcji poznawczych oraz niwelowanie ewentualnych deficytów.

cykl terapii
3. Cykl sesji terapeutycznych

Terapeuta dobiera odpowiednie narzędzia (moduły programu RehaCom lub inne programy terapeutyczne) i przeprowadza cykl sesji terapeutycznych mających na celu zrealizowanie założeń indywidualnego planu terapii.

analiza
4. Analiza wyników

W trakcie cyklu sesji treningowych dokonywane są bieżące analizy i kontrole wyników. Na koniec cyklu przeprowadzane są końcowe testy pozwalające określić osiągnięte rezultaty.