Terapia Funkcji Poznawczych

Oferujemy szeroki wachlarz działań terapeutycznych, obejmujący terapię, rehabilitację oraz profilaktykę zaburzeń pamięci, koncentracji oraz innych funkcji poznawczych. Prowadzimy indywidualne treningi z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi terapeutycznych, stymulujących koncentrację, pamięć, postrzeganie, koordynację wzrokowo-ruchową, oraz usprawniające obszary funkcji wykonawczych.
W naszej terapii wykorzystujemy metody komputerowe, w tym system RehaCom – lidera w dziedzinie nowoczesnej terapii i rehabilitacji funkcji poznawczych, opracowujemy indywidualne programy terapii oraz precyzyjnie dostosowujemy ich zakres do potrzeb pacjenta. Proponujemy działania wspomagające:
icon
Koncentrację uwagi

Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i szybkość reakcji, eliminowanie zbędnych bodźców, zapamiętywania szczegółów, koncentrowanie uwagi na jednym lub wielu elementach przez możliwie długi czas.

icon
Pamięć

Ćwiczenia z zakresu mnemotechnik służące zapamiętywaniu informacji, słów, obrazów i twarzy. Doskonalenie mechanizmów angażowania obu półkul mózgowych i przekazywania informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej.

icon
Funkcje wykonawcze

Poprawa zdolności logicznego myślenia, myślenia wielotorowego i abstrakcyjnego, działań arytmetycznych wykonywanych w sposób intuicyjny, umiejętności analizowania, planowania i porównywania.

icon
Koordynację

Doskonalenie umiejętności łączenia funkcji postrzegania, analizowania i rozumienia z wykonywaniem określonych czynności - poprawa zdolności manualnych, pisania, posługiwania się różnymi urządzeniami.

icon
Efektywne czytanie

Kształcenie umiejętności syntetyzowania bodźców wzrokowych, selekcji odczytywanych treści, przyspieszenie tempa odczytywania informacji przy jednoczesnym ich zrozumieniu i zapamiętaniu.

icon
Pole widzenia

Treningi ruchów sakadowych (skokowych) oczu dla osób z zaburzoną zdolnością penetracji wzrokowej pola widzenia, poprawiające spostrzegawczość, refleks oraz zwiększające kąt widzenia.

Oferta terapii funkcji poznawczych

Oferta terapii funkcji poznawczych adresowana jest do dwóch grup odbiorców:

Rehabilitacja i profilaktyka zaburzeń funkcji poznawczych z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi terapeutycznych, w tym metody RehaCom.

Treningi funkcji poznawczych z wykorzystaniem systemu RehaCom oraz innych, specjalistycznych programów i narzędzi terapeutycznych, ukierunkowane na eliminowanie problemów szkolnych.

Problemy z pamięcią i koncentracją - oferta działań terapeutycznych
Nowoczesna i skuteczna

Terapia metodą RehaCom

image

Czym jest metoda RehaCom ?

Metodą, którą wykorzystujemy w terapii funkcji poznawczych i neurorehabilitacji, jest system RehaCom. Metoda ta jest rezultatem wieloletniej interdyscyplinarnej współpracy psychologów, neurologów i inżynierów z Magdeburga, którzy od 1986 r stale rozwijają i udoskonalają techniki komputerowe stosowane w reedukacji czynności poznawczych i ruchowych.

Liczne badania kliniczne potwierdzają skuteczność systemu RehaCom, jego skuteczność została również potwierdzona w Warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii. System ten jest z powodzeniem stosowany od ponad 20 lat w wielu instytucjach medycznych i psychologicznych na całym świecie.

Jak działa program?

Rehacom posiada 8 modułów oceny wstępnej, umożliwiających weryfikację stanu początkowego osoby trenującej. Moduły posiadają fazę ćwiczeń pozwalającą na zapoznanie się z określonym sposobem pracy oraz fazę oceny właściwej, dostarczającej informacji o stanie osoby trenującej. Znormalizowane wyniki ukazują poziom deficytu najważniejszych funkcji poznawczych. Analiza wyników wskazuje również moduły treningowe, będące najlepszą terapeutyczną odpowiedzią na zakres i głębokość deficytów.

System dysponuje 28 modułami treningowymi wspierającymi efektywny trening najważniejszych funkcji poznawczych. Moduły te posiadają wbudowany mechanizm autoadaptacji poziomów trudności, dzięki czemu zapewniony jest komfort treningu oraz odpowiedni poziom motywacji osoby trenującej. Dodatkowo system daje terapeucie możliwość modyfikowania wszelkich parametrów celem dopasowania treningu do indywidualnych możliwości osoby trenującej.

image
image

Dodatkowa funkcjonalność:

RehaCom zapewnia dostęp do raportów i analiz dzięki którym terapeuta może szczegółowo analizować stan i postępy osób trenujących. Raporty te pozwalają również skutecznie reagować na kluczowe momenty pojawiające się w trakcie procesu treningowego (zmęczenie, frustracja itp.) i wprowadzać modyfikacje celem zapewnienia maksymalnego komfortu ćwiczeń i efektywności podejmowanych działań terapeutycznych.

Rehacom wspiera również efektywną rehabilitację mgły mózgowej, będącej jednym z najczęstszych skutków przechorowania COVID-19. Mgła mózgowa to termin określający szereg objawów i dolegliwości poznawczych, takich jak zaburzenia pamięci, koncentracji czy też dezorientacja. W związku z powszechnym występowaniem objawów mgły mózgowej u ozdrowieńców COVID-19, rehabilitacja procesów poznawczych jest doskonałym uzupełnieniem rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej.

Zalety systemu Rehacom:

  • Przejrzysta, modułowa struktura określonych procedur treningowych;
  • Czytelna interakcja między terapeutą, pacjentem i komputerem;
  • Autoadaptacja poziomu trudności zadań i ćwiczeń do określonych możliwości pacjenta;
  • Skuteczna, motywująca pacjenta informacja na temat postępów w treningu;
  • Możliwości śledzenia, zapisywania i wnikliwego analizowania postępów terapii.
image

Ceny i pakiety treningowe

Pojedyncze spotkanie terapeutyczne trwa 40 minut. Zalecana długość cyklu terapeutycznego (ilość sesji treningowych niezbędna do osiągnięcia zakładanych wyników) ustalana jest indywidualnie podczas pierwszego spotkania pacjenta z terapeutą. Każdy cykl terapeutyczny jest precyzyjnie dostosowywany do określonych potrzeb i wymagań pacjenta. Sesje terapeutyczne odbywają się cyklicznie, jeden lub dwa razy w tygodniu.
image
110
/ sesja
Pojedyncza sesja
Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną w przypadku dokonywania płatności każdorazowo po zakończonych zajęciach.
image
100
/ sesja
Pakiet 10 sesji
Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną w przypadku wykupienia pakietu 10 treningów.
Cena pakietu to 1000zł.
image
90
/ sesja
Pakiet 20 sesji
Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną w przypadku wykupienia pakietu 20 treningów.
Cena pakietu to 1800zł.

*Zasady korzystania z pakietów terapeutycznych znajdują się w regulaminie.