Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest to szereg oddziaływań na sferę poznawczą, emocjonalną oraz motywacyjną dziecka, mających na celu wywołanie określonych, pozytywnych zmian na wszystkich płaszczyznach jego rozwoju. Indywidualnie dobrane ćwiczenia, zadania, karty pracy, gry planszowe i komputerowe, specjalistyczne programy terapeutyczne oraz inne formy oddziaływania na dziecko - skutecznie pomagają rozwiązać problemy z koncentracją, pamięcią, czytaniem, liczeniem oraz wiele innych.

Główne cele terapii pedagogicznej:

 • zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i poznawczego dziecka;
 • niwelowanie przyczyn oraz konsekwencji wszelkich trudności szkolnych;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy;
 • pogłębianie umiejętności szkolnych oraz wypracowanie sposobów ich wykorzystania i prezentowania;
 • usprawnianie zdolności zapamiętywania faktów i koncentracji uwagi;
 • eliminowanie wszelkich trudności emocjonalno-społecznych oraz ich konsekwencji;
 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • podwyższanie samooceny dziecka oraz motywacji do działania;
 • odnajdywanie szczególnych cech i umiejętności dziecka oraz stwarzanie warunków do ich rozwijania;
 • rozwój kreatywności i wyobraźni dziecka;
 • rozwijanie samodzielności;
 • stymulowanie wiary we własne możliwości.