Tradycyjna terapia pedagogiczna adresowana jest do dzieci o określonych trudnościach edukacyjnych, dla których równie ważny jest rozwój sfery poznawczej, intelektualnej jak i emocjonalnej oraz interpersonalnej. Szczególne korzyści z tego rodzaju terapii mogą czerpać dzieci nieśmiałe i zamknięte w sobie, nacechowane niskim poczuciem własnej wartości, mające problemy na płaszczyźnie motywacyjnej. Zajęcia terapeutyczne pomagają dziecku pokonać własne ograniczenia, zbudować wiarę w swoje możliwości i rozwinąć zdolności do prezentowania innym swoich umiejętności.
Tradycyjne

Pomoce terapeutyczne

Wykorzystujemy atrakcyjne, pod względem merytorycznym i wizualnym, karty pracy, przygotowywane przez ekspertów z dziedziny pedagogiki i psychologii. Korzystamy także z edukacyjnych gier planszowych i karcianych, układanek, zabawek edukacyjnych oraz innych pomocy terapeutycznych.

Dodatkowo wspomagamy działania terapeutyczne metodą Warnkego, wykorzystującą urządzenie Brain-Boy Universal, które pomaga w ćwiczeniu wszystkich, podstawowych funkcji poznawczych.
image
Tradycyjne metody terapii sprawdzają się też doskonale jako uzupełnienie nowoczesnych form terapeutycznych, dlatego też wykorzystujemy je w ramach naszej oferty kompleksowej terapii pedagogicznej. Połączenie wszystkich, dostępnych metod, technik i środków oddziaływania (zarówno tych tradycyjnych, jak i nowoczesnych), pozwala osiągnąć najlepsze efekty terapeutyczne, stanowiąc jednocześnie najciekawszą, najbardziej urozmaiconą i tym samym najskuteczniejszą formę terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.
Standardowy

Przebieg terapii pedagogicznej

Pojedyncza sesja terapeutyczna trwa 50 min. Przewidywana ilość sesji w cyklu terapeutycznym ustalana jest podczas opracowywania indywidualnego planu terapii. Zajęcia odbywają się w przystosowanym do pracy z dziećmi i młodzieżą, dobrze wyposażonym gabinecie terapii pedagogicznej.
icon
1. Diagnoza pedagogiczna

Terapię rozpoczyna wnikliwe badanie pedagogiczne, pozwalające stworzyć indywidualny plan terapii. Badanie określa mocne i słabsze strony dziecka i prowadzi do określenia konkretnych potrzeb edukacyjnych.

icon
2. Plan terapii

Na podstawie diagnozy ustalane są określone cele działań terapeutycznych. Plan terapii opiera się na wykorzystaniu precyzyjnie dobranych pomocy i narzędzi terapeutycznych oraz uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka.

icon
3. Cykl sesji terapeutycznych

W ramach cyklu sesji terapeutycznych realizowany jest indywidualny plan terapii, będący odpowiedzią na określone potrzeby edukacyjnych dziecka. Plan ten może być modyfikowany na bieżąco, jeśli zaistnieją ku temu określone powody.

icon
4. Analiza wyników

W trakcie cyklu sesji treningowych dokonywane są analizy i kontrole wyników, pozwalające modyfikować na bieżąco plan terapii. Na koniec cyklu, przeprowadzane są testy końcowe pozwalające określić osiągnięte rezultaty.

Ceny i pakiety terapeutyczne

Czas trwania pojedynczej sesji terapeutycznej to 50 min.
Koszt jednej sesji wynosi 80zł.
Proponujemy również atrakcyjne cenowo pakiety zajęć terapeutycznych:
75
/ sesję
Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną w przypadku wykupienia pakietu 10 treningów.

Cena pakietu to 750 zł. Czes realizacji pakietu - około 2 miesięcy.
70
/ sesję
Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną w przypadku wykupienia pakietu 20 treningów.

Cena pakietu to 1400zł. Czes realizacji pakietu -semestr.
65
/ sesję
Cena za pojedynczą sesję terapeutyczną w przypadku wykupienia pakietu 40 treningów.

Cena pakietu to 2600 zł. Czes realizacji pakietu - rok szkolny.
*Zasady kożystania z pakietów znajdują się w regulaminie.