Oferta treningów adresowana jest do dzieci i młodzieży, u których wystąpiły określone deficyty w zakresie funkcji poznawczych. Diagnoza terapeutyczna obejmuje badanie w zakresie koncentracji uwagi, pamięci, mowy i komunikowania się, koordynacji wzrokowo-ruchowej, myślenia abstrakcyjnego, funkcji wykonawczych, procesów uczenia się oraz nastroju, osobowości i zachowania.

Terapeuta, po przeprowadzeniu niezbędnego badania opracowuje indywidualny plan terapii. Terapeuta dobiera najefektywniejsze metody i techniki realizacji planu terapii i ustala z pacjentem terminy i częstotliwość treningów. Cykl sesji treningowych kończy się odpowiednim testem, pozwalającym określić stopień realizacji planu terapii i ewentualne podjęcie kolejnych kroków.

Przebieg terapii funkcji poznawczych

Pojedyncza sesja terapeutyczna trwa 40 min. Przewidywana ilość sesji w cyklu terapeutycznym ustalana jest podczas opracowywania indywidualnego planu terapii. Regularne zajęcia odbywają się w gabinecie terapeutycznym wyposażonym w nowoczesne stanowisko komputerowe oraz wszelkie, niezbędne pomoce terapeutyczne.
icon
1. Diagnoza

Terapię rozpoczyna badanie i wywiad terapeutyczny, pozwalający określić ewentualne deficyty w sferze funkcji poznawczych i będący podstawą do stworzenia indywidualnego planu terapii.

icon
2. Plan terapii

Terapeuta opracowuje indywidualny plan terapii, którego celem jest zniwelowanie określonych deficytów za pomocą możliwie najskuteczniejszych metod i technik terapeutycznych.

icon
3. Cykl sesji terapeutycznych

Terapeuta dobiera odpowiednie narzędzia (moduły programu RehaCom lub inne programy terapeutyczne) i przeprowadza cykl sesji terapeutycznych mających na celu zrealizowanie założeń indywidualnego planu terapii.

icon
4. Analiza wyników

W trakcie cyklu sesji treningowych dokonywane są bieżące analizy i kontrole wyników. Na koniec cyklu przeprowadzane są końcowe testy pozwalające określić osiągnięte rezultaty.

Zadania i ćwiczenia wykonywane podczas treningów rozwijają pełny zakres funkcji poznawczych dziecka. Wspomagają umiejętność koncentracji uwagi - pozwalają wydłużać czas skupienia uwagi na określonej czynności czy zagadnieniu, a także zwiększać efektywność wyszukiwania ważnych informacji. Uczą także koncentrować się na kilku zadaniach jednocześnie przy odrzuceniu informacji zbędnych. Udoskonalają umiejętności zapamiętywania poprzez odpowiednią organizację napływających informacji oraz stosowanie technik pamięciowych (mnemotechnik). Rozwijają kreatywne myślenie, ucząc wielopoziomowego postrzegania i przetwarzania rzeczywistości. Doskonalą koordynację postrzegania i analizowania z wykonywaniem określonych czynności i zadań. Mogą być precyzyjnie ukierunkowywane lub wielopłaszczyznowe, oddziaływujące na kilka sfer rozwojowych jednocześnie.

Wskazania do terapii funkcji poznawczych

icon
Problemy z pamięcią

icon
Problemy z logicznym myśleniem
icon
Problemy z czytaniem ze zrozumieniem
icon
Problemy z planowaniem

icon
ADHD

icon
Dysleksja

icon
Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej